Augustinus en Origenes

Lezing in de Boskapel, Nijmegen, op dinsdag 15 januari 2008, door dr. Désiré de Rooij. (Dus niet op zaterdag 12 januari zoals vermeld in Open Vensters!)

Dit is de derde lezing / leeravond die de classicus Désiré de Rooij in de Boskapel zal houden in de reeks de ‘De Griekse wortels van Augustinus’. Deze avond komt Origenes aan de orde, de eerste systematische theoloog en invloedrijke exegeet van het vroege christendom. Origenes heeft het denken van zowel Ambrosius als Augustinus sterk beïnvloed, met name waar het de drievuldigheid en de menswording van Christus betreft. Dat Origenes ook van ketterij is beticht, zal deze avond eveneens aan de orde komen.

Meer informatie op de website van de Boskapel

Niet gecategoriseerd