Ontmoetingsdag 27 februari 2015 in Lindenholt

Op 27 februari is er weer een FAN-dag, deze keer in Lindenholt. Ingrid van Neer-Bruggink zal deze dag een presentatie geven met als titel Het Oude Testament verbeeld door Rembrandt, verwoord door Augustinus. De dia’s laten met tekst en beeld beslissende momenten zien uit het leven van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jacob. Een verhaal over diep geloof en diepe emoties.

De ledenvergadering zal onder meer gaan over de ontmoetingsdag in Gent en de eerste ideeën over het vieren van ons tienjarig bestaan.

De bijeenkomst plaats in de Agneskerk:
St. Agnetenweg 90,
6543 AW Nijmegen.
tel. 024-377 77 78

Aanmelden tot maandag 21 februari bij
Ingrid van Neer, e-mail, of telefonisch: 040-244 18 96 (werk)
Belangstellenden zijn welkom en kunnen zich ook aanmelden.

Het hele programma van deze dag:
10.00: ontvangst met koffie en thee
10.25: welkom en mededelingen door de voorzitter
10.30: presentatie Het Oude Testament verbeeld door Rembrandt, verwoord door Augustinus, door Ingrid van Neer-Bruggink

11.30: pauze
11.45: gesprek
12.00: lunch

13.30: Algemene ledenvergadering

 1. Opening en vaststelling Agenda
 2. Mededelingen
 3. Dankwoord aan de voormalige voorzitter Annemiek Alferink
 4. Verslag ALV oktober 2015
 5. Financieel:
  Verslag van de kascommissie over 2015 en benoeming van een nieuw lid kascommissie voor 2016,
  Hns Simis zal de licht gewijzigde begroting 2016 toelichten en we bespreken het voorstel de jaarbijdrage te verhogen met €5, per 2017
 6. Extra ontmoetingsdag Gent – programma
 7. Jongerenreis San Gimignano — stand van zaken
 8. Spreker ontmoetingsdag najaar 2016
 9. Tienjarig bestaan FAN
 10. Rondvraag

15:30: pauze
15.45: gebedsdienst
16.00: afronding en perspectief

Niet gecategoriseerd