Karel Peijnenborg

Op 18 november is helaas ons Familia-lid Karel Peijnenborg van ons heengegaan, naar het eeuwige Licht. Ruim 4 jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw Annemiek Alferink (ook Familia-lid) en 6 weken na het overlijden van Winnifred Bakker, zijn tweede vrouw met wie hij begin maart 2020 was getrouwd. Na het overlijden van Winnifred werd het weer opnieuw alleen zijn voor hem te zwaar en al spoedig werd hij in een hospice opgenomen. Enkele familialeden hebben hem daar nog opgezocht. Tot enkele dagen voor zijn dood bleef hij contact onderhouden en belangstelling tonen voor de FAN.
Ook bij de annonce van zijn overlijden kwam zijn grote betrokkenheid voor Augustinus en de FAN tot uiting door het logo van de FAN op de voorkant van het overlijdensbericht. Winnifred had voor hem het logo in een mozaïek vormgegeven op een dienblad.

Karel was een trouw lid vanaf het allereerste begin, de fase waarin tastend en schuifelend werd bekeken of en op welke wijze een Augustijnse lekenbeweging van de grond zou kúnnen komen.  Hij zat hiervoor in de Commissie Vorming en Begeleiding. Samen met enkele augustijnen en Pieter Renkens, uit de parochie Lindenholt (Nijmegen), heeft hij hierover gesprekken gevoerd. Heel voorzichtig explorerend, zoals dat heette, om vooral niemand voor de voeten te lopen, werd er te werk gegaan. Ook was Karel aanwezig bij twee lekencongressen in Rome om ervaring van andere landen op te doen. Gedegen en kritisch voorzag hij het FAN-bestuur (maar ook andere besturen binnen de Augustijnse wereld) van commentaar; gedegen maar altijd opbouwend door óók andere wegen te belichten.
Voor Augustinus had hij een grenzeloze belangstelling en zijn studie theologie kwam hem daartoe goed van pas. Hij deed niets liever dan aan anderen teksten uitleggen en vertellen hoe hij het zag, waarbij hij de context van de tekst ook altijd in ogenschouw nam. Velen heeft hij zo meegenomen in zijn enthousiasme voor deze kerkvader. Maar soms was hij het echter juist niet eens met Augustinus. Dan was het bijna niet mogelijk om hem van zijn gedachten af te brengen en ontstonden er soms heftige discussies.
Naast de familiagroep van de Boskapel, heeft hij ook nog een gesprekgroep opgezet en geleid, die maandelijks samen een tekst van Augustinus lazen. Zo heeft hij o.a. Hans Walkate en ook Marjette de Rechter het enthousiasme voor Augustinus weten bij te brengen. Ook in de Augustinus-vieringen in de Boskapel had Karel altijd een wezenlijke bijdrage.
We missen in hem dus veel deskundigheid en een zeer trouw FAN-lid, die zijn sporen in de FAN zeker heeft verdiend. We zijn hem dan ook zéér dankbaar voor hetgeen hij aan de ontwikkeling van de FAN heeft bijgedragen en we hebben mogen delen in zijn ruime kennis van Augustinus en andere tijdgenoten.
Dat hij na zijn gedane arbeid nu, samen met Annemiek en Winnifred, mag rusten bij God, tot in eeuwigheid.