Joop Distelbrink

In dankbare herinnering Joop (Johannes, Stephanus, Maria) Distelbrink

Joop, echtgenoot van Iet Distelbrink is op zaterdag, 1 februari op 85 jarige leeftijd overleden.

Wij kennen Joop als een lieve, gezellige en actieve man. Hij was jarenlang vrijwilliger in onze Augustinusparochie in Amsterdam als koster, assistent bij uitvaarten en lid van het Parochiebestuur. Samen met zijn vrouw was hij vrijwilliger bij de zonnebloem en tevens deelnemer aan de Bedevaartreizen naar Lourdes.

Joop was ook lid van lekengroep van Augustijnen: de Familia Augustiniana. Vaak nam hij ook deel aan de Augustijnendagen. De laatste jaren werd dat moeilijk vanwege de ziekte van zijn vrouw. Maar hij was altijd aanwezig bij onze plaatselijke Familiagroep, waarin we maandelijks in gesprek waren over teksten uit boeken en/of preken van Augustinus. De laatste keer was hij er nog op maandag, 18 december.

En niet te vergeten was Joop indertijd verbonden aan de Erfurt- groep. De groep die al voor de val van de Berlijnse muur contacten onderhield en bezoeken bracht aan onze Partnergemeinde uit de Lorenzkirche te Erfurt.
De laatste jaren heeft Joop het niet gemakkelijk gehad. Daarbij kreeg hij wat last van zijn gezondheid en ging moeilijker lopen. Maar tot voor kort kwam hij nog iedere zondag, met wandelstok, naar de kerk. Echter enige weken later kwam er, na een kort ziekbed, een einde aan zijn leven.

Moge hij nu rusten in de vrede en vreugde van de Heer.