Hedy de Groot

Afscheid van Hedy de Groot. Na een lange periode met heel veel gezondheidsproblemen is Hedy vrij onverwacht van ons heengegaan. Haar laatste jaren stonden in het teken van afscheid nemen van haar activiteiten binnen de Werkhofgemeenschap en de FAN. Hedy is zeer actief geweest binnen de Werkhofgmeenschap. Zo coördineerde ze jarenlang de Augustinus leeskring, organiseerde de Werkhoftafel, waslid van de liturgiegroep en secretaris in de kerngroep(bestuur). Organiseren en regelen was haar op het lijf geschreven. Alles wat Hedy deed stond in het teken van het centrale thema van de Augustijnse spiritualiteit, de gemeenschapsvorming, het samen op weg zijn. Haar laatste jaren kon ze bijna niet meer aanwezig zijn bij de vieringen in de kapel, de bijeenkomsten van de Augustinus leeskring en de ontmoetingsdagen van de FAN. In 1999 ontmoette ik Hedy, toen we samen lid waren van de kerngroep van de Werkhofgemeenschap. De zusters Augustinessen waren in 1997 uit de Priorij Gods Werkhof vertrokken en Hedy vroeg zich af, op welke manier we nu het Augustijns gedachtegoed en de binding met de Augustijnse Orde zouden kunnen voortzetten. Dit was toch de bron waar we als geloofsgemeenschap uit voort kwamen. Via Bob Bodaar o.s.a. hoorden we over de Familia-groepen, zoals die bestonden in de Boskapel en Lindenholt in Nijmegen. We hoorden dat deze groepen bezig waren zich landelijk met elkaar te willen verbinden om tot een lekenbeweging van de Augustijnse Orde in Nederland te komen. Het leek voor de Werkhofgemeenschap een goed idee om daar aansluiting bij te gaan zoeken.

En dat heeft Hedy gedaan. Vanaf het begin was ze aanwezig bij de voorbereidende bijeenkomsten. In 2003 vertegenwoordigde ze de Werkhofgemeenschap door als secretaris zitting te nemen in het bestuur van de FAN. Na de oprichting in 2006 bleef ze secretaris tot en met 2011, Als secretaris heeft Hedy veel werk verricht. Een belangrijk punt was dat er wel leden van de Werkhofgemeenschap zich wilden verbinden, maar dat er geen sprake was van een Familia-groep binnen de Werkhofgemeenschap. Er was een Augustinus-leeskring, maar daarvan waren niet alle leden geïnteresseerd in de Familia en buiten de Augustinus-leeskring waren er leden van de Werkhofgemeenschap die interesse toonden. De Werkhofgemeenschap als geheel als Familia-groep te benoemen strookte niet met de realiteit. Dit conflicteerde met het uitgangspunt van de Familia om een vereniging van groepen te willen zijn. Hedy heeft zich met hart en ziel ingezet dat leden van de Werkhofgemeenschap lid konden worden van de FAN om zo de verbinding met en de inspiratie van de Augustijnse spiritualiteit te kunnen blijven beleven. Tegelijkertijd enthousiasmeerde Hedy leden van de Werkhofgmeenschap om eens deel te nemen aan een bijeenkomst van de Familia.
Ik ben Hedy dankbaar voor haar enorme inzet waarmee ze de verbinding Werkhofgemeenschap, FAN en de Augustijnse Orde gerealiseerd heeft. Voor mij persoonlijk was het een religieus thuis komen. In de Augustinus-leeskring missen we Hedy al een aantal jaren. Het is een grote troost dat aan haar lijden een einde is gekomen. Augustinus zegt: `De doden zijn niet afwezig, ze zijn alleen niet zichtbaar`.
Hedy blijft aanwezig in onze herinnering als een enthousiaste, verbindende, zorgzame, daadkrachtige en artistieke vrouw.

Jurianne Kemmink