Hans Walkate

Voor de reis wens ik je
dat de weg je tegemoet komt,
de wind steeds in je rug is,
de zon je gezicht verwarmt
en zachte buien je velden beregenen.
En dat God, tot ons weerzien,
je bewaart in de palm van Zijn hand.

lid van de FAN Boskapel en bestuurslid (voorzitter) van de FAN.

Op zondag 5 mei is Hans Walkate overleden.

Tijdens onze FAN-ontmoetingsdag 30 maart was hij wegens ziekte afwezig en daarom stuurden we een gezamenlijke FAN-kaart om hem beterschap te wensen.
Het overlijdensbericht komt voor ons onverwacht.
Hans kwam een paar jaar geleden in contact met de familiegroep in de Boskapel, omdat hij belangstelling had voor de open en onderzoekende geest van Augustinus.

Die open houding en die positieve instelling kenmerkten hem.  
Tijdens het kapittel in 2014 sprak Hans zijn bevestiging van verbondenheid uit ten overstaan van de prior generaal Alejandro Moral Antón.
Eind 2015, officieel in januari 2016, werd hij bestuurslid van de FAN en nam het voorzitterschap voor zijn rekening.
Hij heeft zich intensief bezig gehouden met het feest voor het 10-jarig FAN-jubileum in 2017 maar ook met de grootse ontmoetingsdag in Gent. Hij bleek een goede, communicatieve voorzitter te zijn, altijd in voor een ervaringsverhaal.  
We missen een vrolijk familialid dat oprechte belangstelling had voor het wel en wee van anderen, terwijl hij heel terughoudend was over zijn eigen ongemakken en ziekte.
We wensen zijn echtgenote Franca Kranen veel sterkte.

Ingrid van Neer – Bruggink

Woensdag jongstleden viel er geheel onverwacht de rouwkaart van Hans Walkate in mijn mailbus. Dat was schrikken, want hoewel ik wist dat Hans ziek was, had ik de ernst van zijn ziekte niet meegekregen. Zaterdag erop zou Hans’ begrafenis plaatsvinden,  kort dag, maar ik ben samen met Pieter en Marga naar Gorssel getogen om bij het afscheid van Hans aanwezig te zijn.

Het was een mooi en waardig afscheid van Hans met liederen, teksten, en herinneringen over Hans die hem typeerden en zoals ook wij hem kenden. Het was ook goed, te zien dat er een ruime afvaardiging van de FAN bij het afscheid van Hans aanwezig was.

Jan van Swam