FAN-dagen

Uitnodiging  Ontmoetingsdag FAN 

De Vereniging Familia Augustiniana Nederland nodigt haar leden en belangstellenden uit voor haar Ontmoetingsdag op zaterdag 26 oktober 2019 bij de familia Lindenholt in de Agneskerk te Nijmegen.
Adres: Agneskerk, St. Agenetenweg 90, 6545 AW Nijmegen

De Augustinessen van Sint Monica zijn vandaag onze gasten en willen van harte met ons in gesprek gaan over hun levenswerk. Aan de hand van twee korte documentaires wordt een beeld gegeven vanuit welke visie zij werken en hoe ze zich inzetten voor jongeren.

Thema van deze dag: Neem je hart in je hand – wat wil je nou?

De Augustinessen hebben Paul Delcour en Annette van Tol gevraagd hun kloosterleven en activiteiten op film vast te leggen. Dit resulteerde in 2017 in een boeiend en inspirerend tweeluik dat op TV te zien was en nu nogmaals wordt getoond.
We hopen dat de gesprekken, de vragen en antwoorden aan de zusters, de makers van dit tweeluik en aan elkaar iedereen inspireren en stof tot (zelf-)reflectie bieden om te ontdekken welk verlangen ons drijft en samenbindt.

Met een gebedsdienst ronden we de dag af.

U kunt zich voor deze ontmoetingsdag opgeven tot en met vrijdag 18 oktober bij Ingrid van Neer-Bruggink, secr. FAN: ingridcascia@gmail.com
Wij hopen u en vele belangstellenden te mogen ontmoeten.

PROGRAMMA
Ontmoetingsdag van de Familia Augustiniana Nederland

10.00-10.25 Inloop met koffie, thee
10.25-10.30bezoekers vragen om plaats te nemen
10.30-10.35introductie door dagvoorzitter
10.35-11.00start documentaire 1 Augustijnessen van St. Monica (terug
blik: visie op gemeenschap, werk, geloof, gebed)
11.00-11.45gesprekken, vragen en zelfreflectie met elkaar en met de
Augustijnessen n.a.v. onderwerpen en citaten uit de film
11.45-12.00kleine pauze
12.00-12.15Centrale terugkoppeling: wat roept herkenning, instem-
ming op? Wat is anders, wat wil je veranderen? Wat wil je
van harte? Hoe zou dat citaat in jouw woorden klinken?
12.15-13.15Lunch, elkaar ontmoeten, tijd voor gesprek
13.15-13.40documentaire 2 Augustijnessen in Casella (heden: jongeren:
stilte, labyrint, meeleven in klooster)
13.40-14.30
gesprek en zelfreflectie n.a.v. onderwerpen en citaten uit
de film met de Augustijnessen en Annette van Tol (een van
de makers van de documentaires).
14.30-14.45Centrale terugkoppeling: wat roept herkenning, instem-
ming op? Wat is anders, wat wil je veranderen? Wat wil je
van harte? Hoe zou dat citaat in jouw woorden klinken?
14.45-15.00Pauze en gebedsintenties verzamelen voor de viering
15.00-15.20Gebedsdienst
15.20-16.00Afronding met hapje en drankje