Inspiratie

Levende bronnen van Augustijnse spiritualiteit zijn de Augustijnen en Augustinessen zelf die met hun levenshouding de belangrijke waarden van de Orde der Augustijnen als gemeenschap, gastvrijheid, vriendschap voorleven. Voor de Orde en de Familiagroepen is Augustinus de eerste bron. We leren hem kennen in zijn teksten.

Augustinus

Het leven van Augustinus uitgebeeld in fresco’s (Augustijns Instituut)

Grote biografie van Augustinus en informatie over zijn tijdgenoten (Augustijns Instituut)

Regel van Augustinus (OSA Nederland)

Brevier van Augustinus (OSA Nederland)

Teksten

Voor teksten van en over Augustinus zie het informatiemenu rechts, onder Inspiratie.