Contact

Bestuur FAN

Secretariaat Vereniging Familia Augustiniana Nederland
Elbeplantsoen 41
5704 KX Helmond
info@familiaaugustiniana.nl

Girorekening: 3108366
IBAN: NL28 INGB 0003 1083 66
Ten name van: Vereniging FAN

Bestuur OSA Nederland

Provincialaat Orde der Augustijnen Nederland
Tav. Secretariaat
Jacobskerkhof 2
3511 BL Utrecht
030 – 231 68 25
e-mail
www.augustijnen.nl

Familiagroepen afzonderlijk

Zie de diverse groepen