Overzicht afgelopen ontmoetingsdagen

Overzicht

Datum Thema en sprekers
26 maart 2011 Augustinuskerk, Amsterdam De (neo-)platoonse wortels van St. Augustinus door Desiré de Rooij. In de middag een concert door organiste Susanna Veerman op het monumentale Cavaillé-Coll orgel uit 1881.
13 nov 2010 Lindenholt Nijmegen (geboortedag van Augustinus) 9/11 (nine eleven), waar zijn we nu? Een lezing door Rein Vaanhold, prior van de Kruisheren in Uden, over de impact van crisissituaties op het geloofsleven.
In de middag een powerpointpresentatie over de augustijnse heiligen: 13 november: verjaardag van Sint Augustinus en gedenkdag heiligen van de OSA door Ingrid van Neer-Bruggink.
(zie OV nr 43 juni 2011 p. 13-16)
20 maart 2010 Eindhoven Augustinus, bisschop van het volk, een predikant die de harten raakt. Een lezing en kleine workshop van Anke Tigchelaar aan de hand van tekstfragmenten uit sermones 53,13; 56,3; 68
(zie OV nr 39, juni 2010, p. 16-21)
31 okt 2009 Werkhoven Hemels en aards vaderschap in Augustinus’ geschriften. Een lezing door de augustijn Bernard Bruning OSA , voorzitter Augustijns Historisch Instituut Leuven. In de middag een powerpointpresentatie over het leven van de augustines Clara van Montefalco (1268-1308) door Ingrid van Neer-Bruggink.
(zie OV nr 37, dec. 2009, p. 18-19)
21 maart 2009 Boskapel Nijmegen In het kader van de uitwisseling tussen lekenorganisaties waren als gastsprekers aanwezig Gerard van Etten en Jan van Hooydonk, leden van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland.
(zie OV nr 35, juni 2009, p. 15-16)
1 nov 2008 Lindenholt Nijmegen Coby Voskuilen, participante van de Norbertijnen van de Abdij Berne bij Heeswijk spreekt over het ontstaan van de Participanten als groep, hun activiteiten en hun plaats en betekenis binnen de Orde van de Norbertijnen. In het middaggedeelte gaf Ingrid van Neer-Bruggink een diapresentatie over het leven en de historische betekenis van Nicolaas van Tolentino OSA (1247-1305).
19 april 2008 Mariënhage Eindhoven Zuster Yvonne Peyresaubes vertelt over de werkzaamheden van de Augustinessen in een achterstandswijk in Utrecht en de respectvolle omgang van de zusters met hun wijkgenoten. ’s Middags o.a. aandacht voor het oprichten van een augustijnse NGO (Non-Gouvermentele Organisatie) en voor het geven van info over de FAN op de bijeenkomst in Messelhausen (Duitsland). (foto’s volgen)
15 dec 2007 Boskapel Nijmegen Spiritualiteit in concrete vorm door Wim Sleddens, OSA. Het jaarthema voor 2008/2009 wordt geopend door Wim Sleddens OSA. Richtinggevende tekstfragmenten uit Augustinus’ Belijdenissen maken duidelijk waarom concrete spiritualiteit noodzakelijk is voor gevers en ontvangers en wat dit allemaal kan inhouden.
12 mei 2007 Augustinus Utrecht Liefde wil gezien worden door Martijn Schrama, OSA. Met stadswandeling door historisch, “Augustijns” Utrecht door Bob Bodaar OSA. Voor publicatie van de lezing zie Open Vensters, bijlage bij nr 27, juni 2007.
18 nov 2006 Boskapel Nijmegen De ideale geloofsgemeenschap en de FAN door Joop Smit OSA. De lezing is grotendeels gebaseerd op zijn artikel “Marcus 8:27-10:52: Confronterend” in: De bijbel spiritueel, onder redactie van Frans Maas e.a.
8 apr 2006 Samaya Werkhoven Leven in Augustijnse geest. Marion Loermans, augustines van St. Monica in Utrecht, over haar keuze voor augustijns religieus leven. Tevens een Concert Spirituelle met werken van Hendrik Andriessen, uitgevoerd door Gert Oost (orgel) en Leenke de Leege (zang).
12 nov 2005 St-Stefanuskl. Gent Rondleiding door het historische kloostercomplex, bibliotheek en tuin door Werner Grootaers. Zie ook: De bibliotheek van het Augustijnenklooster Sint-Stefanus te Gent, door Werner Grootaers (1996).
5 mrt 2005 Mariënhage Eindhoven Inleiding door mgr Bluyssen over zijn boek Waar liefde vraagt, luistert God: Hoe bisschop Augustinus nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus Valkhofpers, 2004. Tevens een kunsthistorische bespreking van de frescocyclus van Bennozo Gozzoli over het leven van Augustinus door drs. Ger Jacobs.
2 okt 2004 Boskapel Nijmegen Augustinus en de filosofie door drs. Kees Diekstra. Zie ook zijn bijdragen in het tijdschrift Augustijns Forum, 2004 nrs 1,2,3
13 mrt 2004 Mariënhage Eindhoven “Zij waren één van hart en één van ziel”. Hand. 4,32 in het licht van het Lucas-evangelie, door Joop Smit OSA