Studiedag Augustijns Instituut


Evenementgegevens

  • Datum:

Op zaterdag 23 oktober a.s. organiseert het Augustijns Instituut voor de 20e en laatste keer een reguliere studie- en ontmoetingsdag in samenwerking met het theologisch instituut LUCE van de Tilburg University. Deze dag vindt plaats in het auditorium van het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht. U bent welkom vanaf 10.00 uur; we ronden af om 16.45 uur.
De uitnodiging voor deze dag vindt u hieronder. Daarin leest u meer over opzet, inschrijving en deelname. Aanleiding is de nieuwe vertaling De laatste visvangst: Verhandelingen over het Johannesevangelie [In Iohannis euangelium tractatus 55-123]. Over dit boek leest u meer in het tweede item.

Zeven leerlingen waren er aanwezig, toen Jezus hen in het Meer van Tiberias vele grote vissen liet vangen, 153 stuks. Door dat getal zeven verwijzen die leerlingen naar het einde van de tijd. En dat Jezus op de oever stond toen het ochtend werd heeft daar ook mee te maken.

(vgl. Io.eu.tr. 122,6) De studie- en ontmoetingsdag van het Augustijns Instituut op zaterdag 23 oktober wordt aangeboden aan alle geïnteresseerden in Augustinus en in augustijnse spiritualiteit, en aan allen die belangstelling hebben voor de werkzaamheden op het Augustijns Instituut.

PROGRAMMA (verkorte weergave)

10.00 uur  aankomst en ontvangst
10.30          opening door drs. Hans van Reisen (studiesecretaris Augustijns Instituut)
10.45          bijdrage dr. Piet Gerbrandy (Universiteit van Amsterdam):
                   Verticaal denken: een poging om allegorese te begrijpen.
12.05         bijdrage dr. Sjoerd Mulder (Tilburg University: School of Catholic Theology)
                   De Augustinus-optie: oude tips voor de huidige kerk, in een postchristelijke samenleving.
13.00         lunch (boekentafel beschikbaar)

14.00 uur  heropening door de dagvoorzitter
14.15          bijdrage prof. dr. Caroline Vander Stichele (TU-SCT)
                  Augustinus’ interpretatie van de verschijningsverhalen in Johannes 20.
15.15          De laatste visvangst, boekpresentatie door Hans van Reisen aanbieding eerste exemplaar.

15.45          dankwoord en sluiting.
16.00          borrel (boekentafel beschikbaar)
17.00          sluiting museum

Schriftelijke aanmelding:
vóór 16 oktober a.s. bij: hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl
én door overmaking van de deelnamekosten: € 15,00 per persoon op

IBAN NL 55 INGB 0000 265392 (BIC: INGBNL2A)
t.n.v. Augustijns Instituut o.v.v. ontmoetingsdag 2021

Tijdens de bijeenkomst zijn de dan geldende coronaregels van kracht. Zo nodig ontvangen deelnemers daarover bericht na 17 oktober a.s.