Ontmoeting- en inspiratiedag Familia Augustiniana Nederland


Evenementgegevens

  • Datum:

Het thema is: Waarheid, Nederigheid en Gastvrijheid: Augustijnse deugden voor hedendaagse uitdagingen.

Prof. dr. Anthony Dupont, onderzoek-hoogleraar aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, belicht deze waarden vanuit de spiritualiteit van Augustinus. Hij zal daarna per thema met deskundigen en de deelnemers in gesprek gaan.

Heeft u interesse in deze dag dan bent u van harte welkom en ontmoeten we u graag in Eindhoven.

Praktische informatie:

Plaats: Provincialaat Augustijnen, Gagelboschplein 5, 5654 KN Eindhoven
Tijd: Aanvang 11.00 uur en afsluiting om 16.30 uur met een drankje en een hapje.
Dagindeling: Het inhoudelijke gedeelte van de dag is verdeeld in drie sessies. Er zal per onderwerp een lezing worden gegeven door prof. Dupont. Daarna kan men hierover nog van gedachten wisselen.
Aanmelding: Tot en met maandag 20 november bij: bestuur@familiaaugustiniana.nl
Prijs: Voor niet-FAN-leden bedragen de kosten voor deze dag € 25, – per persoon (inclusief lunch).

U kunt dit bedrag vooraf overmaken op rekeningnummer: NL28 INGB 0003 1083 66 t.n.v.: Vereniging FAN met vermelding van ‘inspiratiedag 25 november 2023’.

Heeft u interesse in deze dag dan bent u van harte welkom en ontmoeten we u graag in Eindhoven.