Mariënhage – Eindhoven

Sinds 1997 komt de Familia Eindhoven maandelijks bij elkaar op een vrijdagavond van half zeven tot negen uur in klooster Mariënhage in Eindhoven. We openen de avond met een broodmaaltijd, meegebracht van huis, en een kop soep waarbij de tafelgesprekken vooral gaan over gebeurtenissen in onze eigen leefgemeenschappen als familie, medebroeders, vrienden, werk en kerk. Na een kleine afwas, oefenen we de liedteksten die voor deze avond zijn uitgezocht. Rond half acht beginnen we aan het gezamenlijk lezen van een preek. Nu lezen we uit de bundel “Van aangezicht tot aangezicht” preken over het Matteüsevangelie. Juist het sámen lezen en de gesprekken en vragen naar aanleiding van wat gelezen is, geven de tekst meer zeggingskracht dan wanneer we alleen lezen. Om half negen maken we tijd voor de gebedsviering waar we de avond mee afronden en die qua tekst- en liedkeuze aansluit bij de gelezen preek.

We zijn een heel gevarieerd gezelschap: niet ieder lid komt uit Eindhoven of is bekend met de Augustijnenkerk, niet iedereen is katholiek, we zijn wel allemaal gedoopt. Onze leeftijd varieert ook, van ruim 30 tot ruim 70. Onze achtergrond, beroepen, hobby’s lopen ver uiteen. Wat ons bindt is de belangstelling voor Augustinus en de augustijnse spiritualiteit. We willen Augustinus lezen en de inspiratie die we ervaren, uitdelen in de gemeenschappen waarvan we deel uitmaken.

Contactpersoon: Ingrid van Neer–Bruggink e-mail