Overzicht: Ontmoetingsdagen

Ontmoetingsdag 28 februari 2015 met Nico Beumer

1 februari 2015

Padre Nicolas BeumerDe Nederlandse augustijnse missionarissen hebben zowel in Bolivia als in Papoea veel aan gemeenschapsopbouw gedaan. Een gemeenschap groeit wanneer andere mensen willen meedelen in dat ideaal. Hoe doe je dat? Wat deel je dan? Hoe interesseer je mensen voor Augustinus en de augustijnse spiritualiteit? De augustijn Nico Beumer is 52 jaar werkzaam geweest als missionaris in Bolivia. Lange tijd verzorgde hij godsdienstlessen op het college San Agustín in Cochabamba. Als vicaris provinciaal had hij veel contact met missionarissen van andere nationaliteiten in Zuid-Amerika. Hij schreef het boekje Altijd onrustig. Augustinus’ zoektocht en spiritualiteit. Hij zal ons vertellen over het ontstaan en functioneren van dit boekje en de dagelijkse praktijk van augustijnse spiritualiteit. (meer…)

Ontmoetingsdag 13 december 2014 met Joseph Kelley

22 november 2014

Joseph Kelley

Op 13 december komt Joseph Kelley OSA naar Nederland en is dan in de gelegenheid om een voordracht te houden voor de Familia! Daarom hebben we onze bijeenkomst verzet naar 13 december in de Agneskerk in Lindenholt, St. Agnetenweg 90, Nijmegen.

Joseph Kelley is associate professor in Religious and Theological Studies aan het Merrimack College in Massachusetts. Zijn voordracht heeft als titel Saint Augustine on Community and Hope. Hierin staat de gemeenschap die augustijnen en leken samen vormen centraal. Gemeenschap belicht hij vanuit Augustinus’ visie op de hoop die de komst van Christus ons geeft. De presentatie is in het Engels. Een begeleidende tekst wordt uitgedeeld. (meer…)

Ontmoetingsdag 22 februari 2014

30 januari 2014

De Vereniging Familia Augustiniana Nederland nodigt haar leden uit voor haar Ontmoetingsdag op zaterdag 22 februari 2014 in klooster Mariënhage

Op die dag bespreken we de tekst die we voor het kapittel van de Nederlandse Provincie OSA willen insturen. Tijdens dit gesprek is Henk Kroon OSA voorzitter en begeleider. De stukken van de diverse groepen voor het kapittel zijn al per mail verstuurd. Vergeet niet een kopie mee te nemen naar de ontmoetingsdag!

In de middag houden we een ALV. De benodigde stukken hiervoor worden per post toegezonden. We sluiten de dag af met een gebedsdienst.

Programma en aanmeldingsgegevens: (meer…)

Ontmoetingsdag najaar 2013

19 oktober 2013

De volgende ontmoetingsdag van de FAN is op 9 november 2013 in Lindenholt in Nijmegen en alle familialeden zijn weer uitgenodigd.

De gastspreker is prof. dr. Jozef Wissink, die tot 2012 Praktische theologie doceerde in Tilburg. In veel van zijn publicaties behandelt hij de pastoraal, zielzorg, diaconie en spiritualiteit van de moderne kerk. In Mariënhage heeft hij bij verschillende gelegenheden gesproken over spiritualiteit en gebed. Deze dag zal hij ingaan op de de relatie tussen de lekenorden die ontstaan zijn rondom de religieuze orden en die religieuze orden zelf.

na de lunch volgen groepsgesprekkenn waarin we het thema van de ochtend verder uitwerken met het oog op het kapittel van de Nederlandse provincie van de OSA voorjaar 2014.

We sluiten de dag af met een gebedsdienst.

Aanmlden uiterijk 31 oktober bij onze secretaris Ingrid van Neer via e-mail (privé of werk) of telefonisch (privé 0492-513801, werk 040-244 1896).

het programma: (meer…)

Ontmoetingsdag voorjaar 2013

1 februari 2013

NB: Gewijzigde datum!

De volgende ontmoetingsdag van de FAN is op zaterdag 9 maart 2013 in Mariënhage, Eindhoven. Dus niet zoals eerder afgesproken op 16 maart.

Op deze dag houdt dr. Martin Claes een lezing met als titel: ‘De mens centraal in de gemeenschap.

Nader bericht volgt.

Ontmoetingsdag najaar 2012

1 april 2012

De volgende ontmoetingsdag van de FAN is gepland op 3 november 2012 in Werkhove.

Nadere informatie volgt.

Ontmoetingsdag voorjaar 2012

9 februari 2012

Op 3 maart is er weer een landelijke ontmoetingsdag voor de leden van FAN, deze keer in de Boskapel in Nijmegen. Drs. Elisabeth Ketwich Verschuur zal op deze dag vertellen over haar persoonlijke zoektocht naar eenheid via Grandchamp (zij is lid van de daarmee verbonden derde orde) en geïnspireerd door Augustinus. Zij is ook betrokken bij de vertaling van Augustinus’ preken over de heiligen (De goede geur van Christus).

Na de lunch volgt de Algemene Ledenvergadering en de dag wordt afgesloten met een gebedsdienst.

N.B. Aanmelding verlengd/aangepast

Gezien de late toezending van de uitnodigingen zal er uiteraard soepel worden omgegaan met overschrijdingen van de aanmeldingstermijn (20 februari). Graag wel zo snel mogelijk aanmelden in verband met de voorbereidingen!

Aanmelding telefonisch bij Hans Simis (020-6120892) of via email bij:
Hans Simis (vanaf 16-2 op zijn nieuwe e-mailadres): j.simis68@upcmail.nl
Annemiek Alferink: a_alferink@fastmail.fm

(Een verslag vindt u in Open Vensters 46.)